Privacy

Uiteraard hebben we je gegevens nodig om onze boeken te kunnen verzenden.
Maar wat doen we verder met uw gegevens?

Uitgeverijhauwaerts.be heeft uw persoonsgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres, huisadres) nodig om uw bestelling te verwerken. Uw gegevens worden door ons gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze site, om uw aankopen naar u te versturen en eventueel om u later te contacteren voor marktdoeleinden. Uw telefoonnummer zal enkel gebruikt worden wanneer u per email niet bereikbaar bent (doordat u bijvoorbeeld een fout emailadres doorgaf bij het plaatsen van de bestelling).

De geregistreerde gegevens zijn niet overdraagbaar of in te zien door derden zonder uw toestemming. Behalve wanneer Uitgeverijhauwaerts.be hier wettelijk toe verplicht wordt, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

Wel kan de door u gegeven informatie gebruikt worden om commerciƫle boodschappen, met name onze nieuwsbrief, specifiek op u te richten. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen wij op uw schriftelijk verzoek de toezending hiervan stopzetten. U kunt dit verzoek ook versturen door de bijhorende link aan te klikken in de nieuwsbrief in uw mailbox.

Wij doen de registratie van uw gegevens zo correct mogelijk. Mochten er toch fouten of onjuistheden door u worden vastgesteld, of wilt u uw gegevens aanpassen, dan kunt u dit per mail doen via info@uitgeverijhauwaerts.be. Ook wanneer u uw eigen gegevens wilt inkijken, kunt u zich richten tot bovenstaand adres.

Uitgeverijhauwaerts.be kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt onze server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag onze site bezocht wordt, etc. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Indien u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden.

Wij streven ernaar ten alle tijden uw privacy te beschermen. Wanneer volgens u ons privacybeleid niet overeenstemt met de dienstverlening, of met onze site zelf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons steeds contacteren via info@uitgeverijhauwaerts.be.

 

Veiligheid

Voor uw veiligheid en de onze, hebben we beslist om voorlopig niet met VISA te werken, wel met overschrijving. U krijgt na het afrekenen een email die overschrijvingsgegevens bevat. Na het overschrijven van het verschuldigde bedrag (bijvoorbeeld via uw online bank)  verzenden we de gevraagde boeken.
Op deze manier hoeft Uitgeverijhauwaerts.be geen gevoelige data te bewaren.