Privacy en veiligheid

Privacy

Uiteraard hebben we je gegevens nodig om onze boeken te kunnen verzenden.
Maar wat doen we verder met uw gegevens?

Uitgeverijhauwaerts.be heeft uw persoonsgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres, huisadres) nodig om uw bestelling te verwerken. Uw gegevens worden door ons gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze site, om uw aankopen naar u te versturen en eventueel om u later te contacteren voor marktdoeleinden. Uw telefoonnummer zal enkel gebruikt worden wanneer u per email niet bereikbaar bent (doordat u bijvoorbeeld een fout emailadres doorgaf bij het plaatsen van de bestelling).

De geregistreerde gegevens zijn niet overdraagbaar of in te zien door derden zonder uw toestemming. Behalve wanneer Uitgeverijhauwaerts.be hier wettelijk toe verplicht wordt, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

Wel kan de door u gegeven informatie gebruikt worden om commerciële boodschappen, met name onze nieuwsbrief, specifiek op u te richten. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen wij op uw schriftelijk verzoek de toezending hiervan stopzetten. U kunt dit verzoek ook versturen door de bijhorende link aan te klikken in de nieuwsbrief in uw mailbox.

Wij doen de registratie van uw gegevens zo correct mogelijk. Mochten er toch fouten of onjuistheden door u worden vastgesteld, of wilt u uw gegevens aanpassen, dan kunt u dit per mail doen via info@uitgeverijhauwaerts.be. Ook wanneer u uw eigen gegevens wilt inkijken, kunt u zich richten tot bovenstaand adres.

Uitgeverijhauwaerts.be kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt onze server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag onze site bezocht wordt, etc. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Indien u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden.

Wij streven ernaar ten alle tijden uw privacy te beschermen. Wanneer volgens u ons privacybeleid niet overeenstemt met de dienstverlening, of met onze site zelf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons steeds contacteren via info@uitgeverijhauwaerts.be.

Veiligheid

Voor uw veiligheid en de onze, hebben we beslist om voorlopig niet met VISA te werken, wel met overschrijving. U krijgt na het afrekenen een email die overschrijvingsgegevens bevat. Na het overschrijven van het verschuldigde bedrag (bijvoorbeeld via uw online bank)  verzenden we de gevraagde boeken.
Op deze manier hoeft Uitgeverijhauwaerts.be geen gevoelige data te bewaren.

Volledig conform de Europese GDPR-bepaling proberen we zoveel mogelijk de privacy van u als webbezoeker te garanderen. Dit doen we aan de hand van
Dataminimalisatie:
 De enige gegevens die wij van u bijhouden, zijn deze die u zelf ingaf via (contact)formulieren op de website of via de shop.  Dit zijn ook de enige gegevens die we echt nodig hebben. Wij vragen geen andere gegevens op.
Concreet betekent dit voor de webwinkel uw naam, adres en andere contactgegevens zoals email, telefoon,… Financiële info houden we niet zelf bij, aangezien we enkel via overschrijving werken. Uiteraard kunnen we uw overschrijvingsgegevens wel zelf consulteren via onze bankapplicatie.
Voor contactformulieren of informatie-aanvragen betekent dit uw naam, emailadres, telefoonnummer, … worden bijgehouden.

Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.  Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld binnen of buiten de EU.

De gegevens worden 2 jaar bijgehouden.

Verantwoord gebruik van cookies
Daarnaast worden er op de site ook cookies gebruikt voor de Disclaimer en voor Google Analytics.  De Disclaimer-cookie onthoudt uw keuze met betrekking tot uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de website.  Zodoende moet u niet bij elk bezoek opnieuw uzelf akkoord verklaren met onze Disclaimer.
De Google-analytics-cookies houden op geanonimiseerde wijze het surfgedrag op onze site bij, zodat wij over statistische gegevens beschikken mbt het gebruik van de site.
De cookies worden twee jaar bijgehouden op uw computer.

Aanbieden van mogelijke procedures m.b.t. uw gegevens
U  heeft het recht om via ons contactformulier, via email of op enerlei andere wijze uw gegevens, die wij beheren, ter inzage op te vragen.
U hebt ook recht op uw gegevens te laten verbeteren of te laten verwijderen uit onze databanken.
Indien u toch klachten heeft mbt uw privacy op deze site:

https://www.privacycommission.be/nl
commission@privacycommission.be
Adres

  • Drukpersstraat 35
  • 1000 Brussel

Telefoon:

  • 02 274 48 00
  • 02 274 48 78 (Eerstelijnshulp voor vragen)

Fax:

  • 02 274 48 35